Цвета на кожата при хамелеоните

Промяната на цвета на кожата при хамелеоните играе важна роля в комуникацията между отделните индивиди. Цвета се променя под влияние на настроението на гущера, като например страх или гняв, количеството светлина, както и от температурата и влажността.

Мъжките с ярки цветове са доминиращи и имат шанс да привлекат вниманието на повече женски. Покорния мъжки показва кафяво или сиво оцветяване.

Женските използват различни цветове, за да приемат или отхвърлят мъжкия. Техните цветове могат също да са индикатор за бременност.