Неврологията е клон на медицината, който изучава нервната система и разстройствата, които я засягат. Неврологията се занимава с диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната и вегетативната нервна система, включително тяхната обвивка, кръвоносни съдове и всяка, подлежаща на нервен стимул, тъкан, като например мускулите.

Неврологично изследване
За да може ветеринарният лекар-невролог да прецени адекватно неврологичния статус на животно, се извършва неврологичен преглед.
Неврологичен преглед е специаизиран преглед на пациента, при който се проследяват и оценяват серия от рефлекси, оценка на менталния статус, поведението, проприорецептивни дефецити, дефекти на краниалните нерви. На база събраната информация се определя дали сътветния пациент има или няма данни за неврологична патология. При съмнение за такава се съставя план за най-коректния начин за локализиране и диагностициране на проблема. След точното му диагностициране се обсъждат и прилагат най-правилните опции за лечение.
Обикновенно един преглед според състоянието и сложността му можеда варира от 15 мин до 60 мин.