Офталмология

д-р Савова е в отпуск по майчинство и се извършват само първични прегледи, а при необходимост от по специализирана диагностика и терапия – препращаме към колеги.

Ветеринарната офталмология е област, посветена на диагностициране и лечение на заболявания на окото и околните тъкани.
Целите на лечението включват както запазване на зрението, така и комфорт за очите на вашия домашен любимец.
Много очни заболявания могат да бъдат овладяни медикаментозно, но често се налага и оперативна намеса.

Симптоми, които са индикация да потърсите специалист-офталмолог:

 • Признаци на дискомфорт, които могат да бъдат локализирани (присвиване или търкане на очите)
  или генерализирани. Животни с глаукома често са депресирани, защото високото вътреочно
  налягане води до силна болка в окото и главоболие;
 • Промяна в зрението – несигурност при слизане по стълби, невъзможност да разпознае играчките
  си или хвърлен предмет и мн. други.
 • Всяко пълно офталмологично изследане се предшества от накапване на мидриатик-препарат,
  които води до разширяване на зениците, за да може да се изследват задните сегменти на окото.
 • Преди всяка планова офталмологична операция се правят кръвни изследвания на пациента
  (предоперативен панел) и ехография на очна ябълка, по преценка на хирурга.