За съжаление във ветеринарната, както и в хуманната медицина не може да се дава гаранция за успеха на дадено проведено лечение или извършена операция, тъй като крайния резултат винаги зависи от начина, по който конкретния организъм реагира на терапията. Една и съща терапия, приложена на няколко различни пациента, може да доведе до съвсем различни, в някои случаи непредвидени, реакции.