Bengal cat

Сърдечните глисти са вид паразити с дълги между 18 и 45 см и с дебелина няколко мм.

Както показва наименованието им крайната фаза на развитие е в сърцето на кучето или котката. Нашите домашни любимци се заразяват след като бъдат ухапани от комари, които са преносители на  това заболяване. Въпреки, че това заболяване е все още малко познато в България, то е добре разпознато като реална опасност за нашите домашни любимци. Добрата новина е, че с редовна ЕЖЕМЕСЕЧНА  профилактика, можем да предпазим нашите пациенти от това състояние и да спестим много тревоги на техните стопани.

Основна стъпка при започване на подобна профилактика на кучета на възраст над 6-7 месечна възраст е да бъде направен тест за носителство на подобно заболяване.