Офталмологичният преглед на нов пациент включва:
• Получаване на подробна офталмологична история
• Изследване на зрителните рефлекси
• Изследване на предния сегмент на окото (клепачите, конюнктивата, роговицата, предната камера, ириса и лещата), използвайки биомикроскоп и офталмоскоп.
• Изследване на задния сегмент на окото (стъкловидното тяло, ретината и оптичния нерв) с помощта на индиректен офталмоскоп, увеличителни лещи и ултразвук.
• Извършване на допълнителни диагностични тестове, които са показани за състоянието на окото на вашия домашен любимец.

 

Допълнителните  диагностични тестове могат да бъдат:  тестването на  окото за състоянието на слъзната секреция и количеството й  (schirmer test),  тонометрия (измерване на вътреочното налягане с Tonopen),  гониоскопия (за определяне на анатомията на иридокорнеалния ъгъл). Тези тестове обикновено се извършват по време на първоначалната консултация. Могат да се препоръчват други специализирани тестове (като електроретентография (за тестване на електрическата активност на ретината) или  ехография на окото (за оценка на окото или орбита, когато не е възможна директна оценка) и обикновено могат да се извършват в същия ден.

Нашата цел е да сте добре образовани и да имате ясно разбиране за състоянието на очите на вашия домашен любимец. Ще Ви предоставим диагноза, ще опишем очното състояние по ясен и разбираем начин, ще обсъдим необходимите препоръчани медикаменти и инструкции за лечението.