kitten

Най-общо, преданестезиологичните кръвни изследвания ни дават информация за общото състояние на организма. Чрез подобен тип изследване можем да разберем ако е налична анемия, скрит възпалителен процес или силно намален брой на тромбоцити. Последните са вид клетки, които са основна част в процеса на кръвосъсирване.  Биохимичните изследвания биха ни помогнали да изберем подходящи анестезиологични препарати спрямо конкретни нужди на пациента.

С напредване на възрастта рискът от наличие на скрити  (предклинични) състояния нараства. По време на преданестезиологичният преглед е добре да споделите с вашият ветеринарен лекар всеки медикамент или хранителна добавка, която вашият домашен Любимец приема. Това често е пропускан факт заради дългосрочната употреба на дадени медикаменти. Стопаните приемат тяхното използване, като рутинно и незначително.